Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mé názory - články

 

 

 

 

 

Věc:  Zpráva  o  jednání  s  p.MVDr. Alenou  Hovorkovou,  vedoucí  laboratoře  molekulární   genetiky,    

 

 

 

 

         Genservice, s.r.o.

 Na republikové konferenci ČK NO ve Vílanci jsem měl diskusní příspěvek na téma české DNA.

Rozhodně proti byl p.F.Matouš, který zdůrazňoval neschopnost Genservice archivovat více vzorků na dobu 20 a více let. Protože jsem neměl potřebné protiargumenty, nemohl jsem v diskusi pokračovat a svůj návrh na české DNA dále obhajovat. Přesto bylo rozhodnuto, že v příštím roce 2009 může být pro uznání do chovu jak české, tak německé DNA. Bohužel se tento fakt neobjevil v zápise z této konference v klubovém časopisu NO. Okamžitě jsem e-mailem interpeloval jednatelku klubu, p.ing.Janu Hořejší a byl jsem překvapený, když jsem se v telefonickém rozhovoru s MVDr. O.Melounem dozvěděl, že si na toto usnesení nepamatují.

Abych mohl dále obhajovat svůj návrh na české DNA a jeho databázi, požádal jsem o pomoc a potřebné informace vedoucí laboratoře Genservice, p.MVDr. Alenu Hovorkovou, která je mimo jiné, také soudní znalkyní v oboru. Setkal jsem se s velkým pochopením a ochotou. Dohodli jsme se na setkání 21.4.08 v Brně, na pracovišti Genservice.Výsledek tohoto jednání předkládám výboru ČK NO, ale současně doporučuji využít nabídky p.Dr. Hovorkové, aby se předsednictvo klubu sešlo v pěkném zasedacím sále Genservice, kde by Vás přímo a podrobně informovala o možnostech spolupráce ČK NO a Genservice, s.r.o.

Výsledek jednání:

Genservice je akreditovanou laboratoří Českého institutu pro akreditaci pro určování individuální identifikace zvířat, paternitní expertízy a další aplikace metodami molekulární genetiky. Pravidelně se zúčastňuje   mezinárodních mezilaboratorních srovnávacích testů pořádaných společností ISAG (International Society for Animal Genetics) za účelem ověření kvality a standardizace postupů a výsledků DNA analýzy. Je držitelem oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky k ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu u koní. Vedoucí laboratoře, MVDr. Alena Hovorková je dále soudním znalcem v daném oboru. V současné době, mimo jiné,  zpracovává DNA a vede jejich databázi pro několik plemen psů, ověřuje původ zvířat pro zapsání do plemenných knih, spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí (např.genetickou databázi orlů skalních).

Spolupracuje s podobnými laboratořemi různých zemí, včetně USA.

Genservice je nejen ochotný, ale také schopný uchovávat neomezené množství na neomezeně dlouhou dobu odebrané vzorky a výsledky DNA a to ve třech položkách.

1.- Původní nepoužitý vzorek pro případ jakýchkoliv pochybností, nebo nejasností okolo výsledku DNA.

2.- Již izolovaných vzorků DNA.

3.- Papírových výsledků DNA

Paní Dr Hovorková zdůrazňuje, že korektním postupem  kterékoli laboratoře, která zpracovává vzorky DNA je, poskytnout zadavateli písemný protokol o provedené analýze včetně konkrétního stanoveného individuálního profilu vyšetřovaného jedince.  Tento požadavek by měl být uveden ve smlouvě zadavatele se zpracovatelem a to i se zahraničním. Laboratoře v USA tyto certifikáty také vydávají. SRN je neposkytuje. Čím je tento postup zdůvodněn? A je následné vydání protokolu s DNA profilem, či jiným výsledkem analýzy zpoplatněno?

Genservice může bez problémů vést databázi výsledků DNA u NO a zabezpečit ji proti zneužití. Tyto postupy jsou v laboratoři zavedeny a pravidelně kontrolovány. Je-li  laboratoř akreditována, musí mít funkční systém takzvané správné  laboratorní práce, která  právě i  tyto postupy zahrnuje.

Veškeré další specifikace by byly záležitostí konkrétního jednání a také součástí případné písemné smlouvy.

Odběr vzorků z bukální sliznice je velmi jednoduchý, ale přesto p.Dr.Hovorková doporučuje, aby při odběru byli přítomni – majitel, nezávislá osoba – nejlépe OPCH a odebírající.Ten by za jejich přítomnosti

odebral vzorky a zabezpečil proti  zneužití. Obálku se vzorky by poté všichni tři například podepsali, nebo nějakým jiným způsobem zabezpečili. Takto by byla zabezpečena důvěryhodnost vzorku. Konkrétní postup záleží na rozhodnutí zadavatele.

Laboratoř má samozřejmě vypracovaný tzv. protokolární odběr vzorku, dle kterého by bylo možno, v případě spolupráce, postupovat.

Vzorek je majetkem zadavatele. To může být chovatel, ale také v případě pochybností i ČK NO.

Nezanedbatelná je samozřejmě také cena zpracování vzorku.V případě, že by počet vzorků šel do desítek, tak by cena byla přibližně 700.-Kč. Pokud by počet vzorků šel do stovek byla by cena přibližně 500.-Kč za jeden vzorek. Stanovení ceny by bylo věcí konkrétního jednání a součástí případné smlouvy.

Jsem přesvědčený, že nabídka Genservice je natolik seriozní, že nevidím jediný důvod, proč by ČK NO nemohl tuto nabídku na spolupráci přijmout a české DNA uznávat do chovu. Pokud jej nechce uznávat některá zahraniční organizace, je to jen její problém.

Jen pro zajímavost. Genservice pro některé zadavatele vydává zalaminované osvědčení o ověřeném původu DNA

 Text přečetla,upravila a souhlasí se zveřejněním - MVDr Alena Hovorková vedoucí laboratoře.

                                            Bonitace :   ano  -  ne ?

 

       S velkým zájmem ( ostatně jako vždy ) jsem si přečetl v časopisu Pes přítel člověka články pánů Jana Stibůrka a Jana Dubového,které jsou –zjednodušeně řečeno  - o tom,kam spěje německý ovčák.Mohu říci,že nemám výhrady k tomu co napsali,ale naopak s nimi plně souhlasím.Je velmi smutné,že s nimi  veřejně souhlasí jen velmi málo pejskařů.V postranních diskusích s nimi teoreticky souhlasí hodně lidí,ale v praktickém naplňování  je to horší.

        Jsem přesvědčený,že ke zhoršení povah německého ovčáka přispěla i ta skutečnost,že se chovatelé po splnění podmínek chovnosti  -( RTG max.2/2,výstava alespoň dobrá a jedna zkouška z výkonu 3x70 b.) nemusí zúčastnit bonitace a mají své zvíře chovné.

Je sice v kontrolovaném chovu ,ale bez  popisu a z rodokmenu se nikdy nikdo nedozví jaké má toto „chovné zvíře kvality“. Většinou se o takovém zvířeti hovoří jako o „pracákovi“ i když má jen jednu zkoušku.

Do chovu se tak dostane zvíře,které je například velmi přerostlé,chudozubé,se špatným exteriérem a slabou povahou,ale o kterém jeho majitel prohlašuje,že je to pracovní pes/fena.Mně vždycky naskakuje husí kůže když slyším – i od zkušených chovatelů – že tento vlkošeďák je na „pracáka“ docela pěkný.Nikdy jsem nepochopil,proč je pracovním psem označován právě jen vlkošedý pes a bohužel často s nepěkným exteriérem.Vždyť ve standartu se o tom vůbec nemluví!Naopak ! Hovoří se tam o tom,že německý ovčák byl vyšlechtěn jako všestranný služební a pracovní pes.Jsem toho názoru,že každý německý ovčák,má-li být chovný,se musí zúčastnit bonitace,kde by byla nekompromisně provedena selekce a to jak exteriérová,tak povahová,nebo s podmíněnou omezenou chovností, ale hlavně by byl popsán jak exteriérově,tak povahově.

         Jsem přesvědčený,že ke zhoršení povah přispěla také nová bonitace,ve které se pes prakticky nevzdálí  od psovoda a jeho psychické podpory a on tak nemusí přesvědčovat o pevnosti svých nervů.Další hrubou chybou jsou známky za povahu.Dříve byla povaha známkována od 0 do 9ky a zdálo se nám, že to dostatečně nevystihuje popis psí povahy a tak byla za lomítko přidána další dvě čísla opět 1 až 9 ( Slováci si tuto bonitaci rozumně ponechali ).Dnes nám na to stačí pouze tři čísla !!! Proč ? Změnila se povaha německého ovčáka natolik,že nám tato tři čísla stačí ? Ano změnila,ale ne k lepšímu,protože jsme museli zkrátit i vzdálenost pro zadržení.

Pravdu má ve svém článku Jan Dubový když říká,že by na bonitaci měli být dva posuzovatelé.Jeden na exteriér a druhý na povahu.Já také říkám ano,ale ne pro svou neodbornost s posouzením povahy,ale proto,aby se rozhodčí pro povahu po celou dobu bonitace věnoval pozorování chování psů jak při vážení,měření,ale i jeho pevnosti nervů při neznámých situacích,   které se při bonitaci mohou vyskytnout.Jeden posuzovatel na to sám nemůže stačit.

          Často jsem slýchával a slyším to i dnes,že bonitační kódy nic neřeší,protože stejně neodpovídají skutečnosti.Ano to je bohužel pravda,ale to není chyba bonitačního kódu.Je to chyba posuzovatele.Dnes většina majitelů psů ví ke kterému posuzovateli se svým psem jít.Jeden má na bonitaci k posouzení 6 zvířat a druhý 35 a není to jen tím,že je tam v tom místě silná kynologická základna.Jeden posuzovatel má rád velká a světle znakovaná zvířata, druhý naopak dáva přednost střední velikosti a tmavému pigmentu.To nemluvím o zadávání kódů.Tam je ještě větší bordel !Přitom standart je naprosto srozumitelný a dostatečně rozepsaný.Stačí, mu jen rozumět a respektovat  jej.

                                                                                         

                                    Ještě jednou bonitace a také právo na informace.

 Když jsem psal svůj článek o bonitacích,tak jsem zapomněl také podotknout,že v dnešní době – tj. v době počítačové a digitální techniky -  by mělo být samozřejmostí,že je pořizována fotodokumentace zúčastněných zvířat ( Není to nic převratného,protože jiná plemena to praktikují již léta ) a takovou bonitaci dát na klubové internetové stránky ( jako na středočeských stránkách –www.stredoceskapobocka-no.cz).Fotku předváděného psa – feny by dodal majitel,nebo by se mu zhotovila digitálně na místě a s jeho souhlasem se zveřejnila.Bez fotky by nebyl připuštěn k bonitaci. Tak bych si představoval bonitace a informace o uchovněných  zvířatech v jednadvacátém století a ne tak,jak se to dělá dnes,kdy je informovanost minimální.V polovině minulého století jsme od Chovatelské skupiny NO dostávali mnohem více informací než-li dnes.A to se to tehdy psalo na blány a ručně tisklo.Na fotky v časopise se musel nejdříve udělat štoček.Přesto jsme měli více informací! 

      V současné době si člen ČKCHNO může nechat jenom zdát o ucelených informacích o chovu NO u nás.Vezměme náš klubový časopis Německý ovčák,který z našich příspěvků spolyká nejvíce peněz.Např. – Zápis  z jednání Předsednictva KNO:

Kessy z Agíru  - platí rozhodnutí ze dne 17.11.2005  v dalším čísle Kessy z Agíru – vyřešeno.To je nic neříkající.Tak jsem se podíval na klubové internetové stránky a taky nikde nic.Co to je?To přece nejsou informace z jednání pro členskou základnu.Nebo:Svody mladých jsou zrušeny,protože je stejně nikdo nevyhodnocoval.Jak to?Kdo je měl vyhodnocovat?Proč to nedělal?Byla přijata opatření ke zlepšení práce pověřeného zpracovatele? O tom a o celé řadě dalších problémech nás naše předsednictvo špatně informuje.

My přece máme právo vědět o čem se jedná a jak kdo na předsednictvu pracuje a hájí naše zájmy – tj.členů KCHNO.Jak máme vědět,jak kdo v předsednictvu pracuje a zda jej máme znova zvolit?Můj názor je,že předsednictvo nemá zájem,aby se informace o dění v klubu dostaly mezi členy.Na příklad:Když jsem odcházel do důchodu,tak jsem nabídl Jiřímu Šiškovi spolupráci při zpracovávání odchovů,tak jak to dělali pan Ungermann s panem Martínkem a poslal jsem mu vzorek,jak bych si to představoval.Poděkoval za nabídku a nic.Asi v návalu práce zapomněl.Já taky zapomínám a proto jsem svou nabídku ještě dvakrát zopakoval a pořád nic.Tak jsme se ve Středočeské pobočce KCHNO rozhodli pomoci a založili vlastní internetové stránky s tím,že tam budeme s pomocí dalších spolupracovníků tyto informace zpracovávat a samozřejmě také zveřejňovat.S doporučujícím listem od pobočky jsem opět požádal p.Šišku a protože mi opět nevyhověl,tak jsem dopisem požádal o uvolnění informací předsednictvo.

Pominu skutečnost,že mi na dopis neodpověděli dopisem,jak bývá dobrým zvykem,ale dokonce jsem se dočetl v časopise,že žádné informace z Plemenné knihy se uvolňovat nebudou,protože si je možno stáhnout z klubových internetových stránek.Na klubové stránky chodím dost často a že bych něco přehlédl?Nepřehlédl!! Nic potřebného tam není.Pouze se tam duplicitně zveřejňuje to co si můžete přečíst v časopise,takže tam skoro nic důležitého není.Dokonce v odchovech plemeníků jsou zastaralé informace a u bonitací je uváděna pouze třída!!!

       Vážené předsednictvo klubu. Měli by jste si konečně uvědomit,že do svých funkcí jste nebyli dosazeni shůry,ale byli jste námi zvoleni!Byla vám dána určitá práva a pravomoce,ale ne absolutní moc.Tím,že jste funkce přijali,tak jste na sebe vzali povinnost řádně řídit činnost klubu NO,řádně zpracovávat získané informace a ty pak beze zbytku předávat členské základně.Mít vedoucí funkci znamená mít úctu  ke spolupracovníkům – poradcům chovu všech stupňů ( ty jste degradovali  na pouhé vyplňovače papírů,protože vzhledem k informovanosti o chovu nemohou ani žádné informace podávat),ale především k těm,kteří tvoří Klub chovatelů německého ovčáka –lidem,kteří chovají a cvičí německého ovčáka.Kdyby jste námi nepohrdali,tak by jste nám nikdy  neupřeli právo na informace a také by jste neporušovali Ústavu ČR,kde je svoboda vyjadřování a právo na informace zakotvené!!!

     Já jen doufám,že pokud nezměníte svůj přístup k nám – členům klubu NO a ve svých funkcích se udržíte,tak v příštích volbách vám voliči vaši práci zhodnotí a podle toho budou také volit nové předsednictvo.

                                                                                       Jaroslav Jelínek

 

GENSERVICE, s.r.o,

Laboratoř molekulární genetiky, Palackého 1/3, 612 42 Brno

 

Souhrnná zpráva ke dni  26.11.2009                                                                    

 

NĚMEČTÍ   OVČÁCI 

(DNA analýza mikrosatelitních lokusů za účelem určení individuální identifikace a následného ověřování původu)

 

Celkový počet vyšetřených jedinců  335  (n = 335)   

 

Výsledky získané testováním 335 jedinců plemene německý ovčák shrnuje následující tabulka. U každého jedince bylo standardně testováno  10 lokusů. Zachycený stupeň polymorfismu (rozdílných alel) v genotypech vyšetřovaných zvířat byl následně uveden ve výčtu identifikovaných alel.      

                                                                    

 

Vyšetřovaný lokus

Identifikované alely

Převažující genotyp

PEZ 1

110,114,118,122

118/118            (89%)

PEZ 3

117,123,126,129,132,135,141

 

PEZ 5

102,106,110,114

102/102            (90%)

PEZ 6

164,172,176,180,182,184,186,188,190,200

 

PEZ 8

215,219,223,227,231,235,239,243

 

PEZ 12

168,264,268,272,276,280

268/268            (80%)

PEZ 20

175,179,183

175/175            (65%)

FH2010

223,227,231,235

 

FH2054

147,151,155,159,163,167,171

 

FH2079

269,273,293

273/273           (85%)

 

 Cíl práce:

Cílem této práce bylo získání sady  dostatečného počtu mikrosatelitních lokusů informativních pro plemeno německý ovčák s uvažovanou aplikací: určení individuální identifikace, ověřování původu a výběr nejvhodnějších jedinců k plemenitbě (z hlediska genotypové diverzity).

 Zvolený postup:

Testovali jsme  populaci o jejíž genetické diverzitě (stupni inbreedingu) jsme neměli  dostatek genetických údajů (populace NO v ČR). Jako základní nástroj jsme tedy zvolili  kit pro genotypizaci psů , který rutinně využíváme pro stejné analýzy u jiných plemen psů.

Obecně je pro testování individuální identifikace a ověřování parentity (rodičovství)  uplatňován následující přístup. Pro méně inbrední populace postačuje vyšetření 10-ti lokusů, u více inbredních 17, 19, dle potřeby i více. Neznáme-li stav populace na počátku testování, zvolíme metodu základního otestování na výpovědní skupině vzorků a dle získaných výsledků lokusy tzv. neinformativní vyřadíme a sadu doplníme dalšími.

 Souhrn:

Na základě vyšetření 335 jedinců plemene německý ovčák byly získány základní informace o stupni genetické diverzity plemene.  Z celkem 10 lokusů vykazuje 5 lokusů minimální diverzitu a převládající genotyp uvedený v tabulce dosahuje dokonce i 90% (PEZ5). Ve zbývajících lokusech byl zachycen dostatečný stupeň polymorfismu pro ověřování původu i určení individuální identifikace.

 Doporučení dalšího postupu:

Vyřadit ze základního panelu  testování  lokusy PEZ1, PEZ5, PEZ12 PEZ20, FH2079 (bez výpovědní hodnoty).

Dále do základního panelu mikrosatelitních lokusů vřadit ty, které má laboratoř dále k dispozici, tj. AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21,AHT137? REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, FH2848, AHT121, REN162C04, AHTh171, REN247M23.

 Interpretace DNA testu:

1. Individuální identifikace

2. Ověřování původu

3. Výběr nejvhodnějších jedinců k plemenitbě

 MVDr. Alena Hovorková

 vedoucí laboratoře

 

 

DNA – dědictví konference  -  jiný   názor účastníka.

 Se zájmem jsem si začal číst článek MVDr Oty Melouna o českém DNA.Hned v úvodu musím říci,že se s Otou znám delší dobu a vážím si ho jako člověka i jako výborného kynologa. O to více jsem velmi nepříjemně překvapený obsahem jeho článku. Začnu popořádku.

     Republikové konference v r.2008 ve Vílanci jsem se zúčastnil jako delegát středočeské pobočky ČKNO a tam jsem problematiku českého DNA ( v souladu se středočeským programem) přednesl já,protože u svých fen mám české DNA již od r.2006 i když nebyla ještě klubem uznávána.Nechci polemizovat je-li důležitější RTG loketních kloubů,nebo DNA.Podle mne je důležité obojí.

Je poněkud zarážející od tak významného chovatele jakým bezesporu Dr.Meloun je,když říká,že je sice nemilé pokud se ukáže,že vyšetřovaný jedinec není potomkem uvedených rodičů,ale jinak může běhat cvičit apod.A co jeho majitel? Dejme tomu,že se rok piplá se štěnětem,získá k němu nějaký vztah,má s ním své plány a pak se ukáže,že neseriózností chovatele-množitele má doma „bezpapíráka“.Z právního hlediska je to podvod.

 Jak už jsem uvedl,tak problematiku českého DNA jsem na konferenci otevíral já a stejně tak jako jsem našel podporu u ing.Karla Strouhala a několika dalších,tak jsem také „narazil“ na odmítavé stanovisko.Pan Matouš  dokonce  prohlásil,že brněnská laboratoř není schopná zpracovat a delší dobu uchovávat větší množství vyšetřovaných vzorků a tím není schopná vézt databázi DNA u něm,ovčáků.Abych mohl s tímto „zaručeným“ argumentem polemizovat,požádal jsem paní MVDr Hovorkovou o konzultaci na toto téma.Z tohoto jednání jsem napsal zprávu,kterou jsem rozeslal všem členům předsednictva ČKNO a také do časopisu NO ( ten ji,z mně neznámého důvodu neotiskl).Pokud toto mé jednání v brněnské laboratoři a následný zápis nějakým způsobem napomohl uvedení českého DNA a založení české databáze DNA jsem tomu moc rád a také jsem na to hrdý.

Z jednání s paní Dr Hovorkovou vím,že její laboratoř úspěšně spolupracuje s řadou podobných laboratoří z celého světa a tak nechápu,kde vzal Dr.Meloun jistotu,že obě laboratoře nebudou spolupracovat.Pokud vím – a to mohu doložit – tak spolupracovat nechce pouze německá laboratoř a to i přes opakovanou žádost o informaci,jaké lokusy vyšetřují,abychom se mohli případně přizpůsobit a výsledky by byly srovnatelné.Tím by se tak zamezilo rádoby odborným dotazům na srovnatelnost českého a německého DNA.Také by mne zajímalo,jak chcete srovnávat německé DNA (když od nich máte pouze razítko) s DNA z české laboratoře,která vám dá písemný doklad ( tak jako jiné laboratoře ve světě) o DNA profilu vašeho psa.Stejné lokusy,jako naše brněnská,vyšetřují laboratoře např.v Austrálii,USA,Švédsku apod.( to lze doložit).Takže tím kdo nechce spolupracovat není naše laboratoř,ale německá.Spekulativních otázek proč tomu tak je se nabízí několik a jednu z nich Dr Meloun uvedl.Jsou to peníze.

     Další odstavec opět vydává spekulace za fakta.Do této doby nikomu nevadilo,že naši psi nemají žádné DNA a pouze omezené množství jedinců mělo DNA německé.Spekulace o tom,že německá strana nebude uznávat naše DNA mne nechává úplně lhostejným,protože to je jejich problém.Američané zase neuznávají DNA německé a tak by to mohlo jít pořád dokola.Když německý klub začal s DNA,tak také nešel do hloubky,ač tu možnost měl.Možná,že věděli proč,ale to je spekulace.Mám přítele,který má u své feny německé DNA a přesto si nechal u ní udělat DNA české.Za to a nejen za to si ho vážím,protože tím dal jasně najevo,že mu na české databázi záleží.Kdyby totéž udělali i ostatní majitelé psů a fen (především představitelé ČKNO),kteří mají německé DNA,tak by se nám do určité míry otevřela cesta ( samozřejmě při znalosti vyšetřovaných lokusů a s ohledem na matky) do německé databáze.

Odebírání vzorků německých krycích psů pro naši databázi by se mi moc líbilo.To by byl pro náš klub velký přínos.To je námět k jednání s německým klubem pro naše předsednictvo.

Také je zvláštní,že až na několik jedinců,tak nikomu nevadí česká databáze DKK a DLK, ani česká Plemenná kniha psů.Tak proč tolik vadí české DNA?

        Na závěr chci říci,že každý občan,který žije v české republice a je člen ČK NO by měl být hrdý na to,že máme svou databázi a měl by ji podporovat tím,že ji bude naplňovat svými psy i když již má DNA německé.Já jsem hrdý na to,že jsem stál u jejího zrodu a moji psi byli v ní jedni z prvních.

       

Ahoj  Jirko.

 Když jsi byl před lety zvolen do funkce předsedy krajské pobočky NO,tak jsem byl přesvědčený,že se konečně něco výrazně zlepší v informovanosti členské základny.Byl jsem připravený – a jsem dosud –Ti ze všech sil pomáhat.Zatím jsem spíše zklamaný.Krajská pobočka nepracuje tak,jak by měla,nebo mohla.Týká se to především KPCH a komise mládeže – té především. Historie je mrcha neúprosná a ta si pamatuje,že když byl ve funkci ÚPCH NO Jiří Šiška,tak jsme o veškeré informace,které nám poskytoval jeho předchůdce Karel Martínek,přišli.Věřil jsem,že když jsi byl do nejvyšší chovatelské funkce zvolen Ty,tak,že se to výrazně změní k lepšímu.Byl jsem a stále jsem připravený Ti ze všech sil pomáhat.Zatím si Historie může pamatovat jen to,že když byl ve funkci Novotný,tak byla zřízena česká databáze DNA od české laboratoře ( i když Ty sám nemáš české DNA ani u jednoho psa),středočeská pobočka NO za předsednictví J.Novotného jako první v republice začala s obrazovou databází psů a fen na bonitacích. Na základě našich krajských zkušeností to můžeš vyžadovat od všech krajů úpravou bonitačního řádu.Tam by také mělo být ustanovení,že zvíře je chovné jen když se zúčastní bonitace a všechna zvířata na bonitacích by měla být popsána bonitačním kódem i když neuspějí ve zkoušce povahy.Zjednoduší se tak sběr  informací do odchovů. Ve sběru informací o odchovech se musí více angažovat KPCH a Tobě (nebo mně) je buď průběžně,nebo na konci roku předat nejlépe levnou internetovou cestou.Máme přece jednadvacáté století a všichni včetně Historie to budou muset ocenit.Také by se měla zvednout prestiž Krajských výstav tím,že se na nich budou provádět kontroláky a posuzovat je budou jen ÚPCH a prezident klubu.Tak by se titul Krajský vítěz stal cennějším než-li Oblastní vítěz.Zatím je mezi nimi rozdíl jen v názvu.

     Co se týká informací z Plemenné knihy NO,tak tam je to trošku těžší.Zatím se ukazuje,že jste na J.Šišku krátcí co se týče jejich poskytování.

                                       Zdraví Tě  Jarda  Jelínek

 

Bonitační kódy psů a fen a ztráta soudnosti posuzovatelů

okie-u-alfreda.jpgV posledních letech jsem ke svému velkému údivu zaznamenal,že se posuzovatelům na bonitacích ztratila některá písmenka z bonitační karty a nebo je neumějí používat.Posuďte to sami na fotce této feny,která má bonitační kód  5JY1/P  1třída  což znamená,že má správný výraz německého ovčáka oboustranně velmi dobře zaúhlená.Jestli to tak někdo vidí,tak ať si dojde k očnímu,nebo ať přestane posuzovat na bonitacích.

 Tato fena je strmá ve předku,čili by měla dostat do kódu B,dále podíváte-li se na její záď,tak je krátká tedy C. Zadní zaúhlení vykazuje značný nedostatek v délce stehenní kosti čili F. Takže když to shrnu tak by tato fena měla mít bonitační kód 5BCFY1/P  a maximálně 2třídu chovnosti má-li dobrou povahu.

 

zendy-aritar-bastet.jpg

Také tato fena - pominu-li její špatný postoj,protože stojí na hlezně místo na tlapce – má strmý předek a přesto má bonitační kód   5JY1/P  1tř.  Jí by měl náležet kód 5BY1/P a je-li dobrá v povaze,tak 1třída chovnosti. 

Lidé ve snaze docílit spáditého hřbetu tlačí psům zadek dolu a tím nutí psa stát na hlezně,ale zapomínají,že se tím automaticky změní úhlení předních končetin

Vybral jsem tyto feny jen namátkou a zcela záměrně neuvádím jejich jména,protože nejsou důležitá.Mnohem důležitější je,že tyto feny a celá řada dalších psů a fen má zcela nezasloužené bonitační kódy,které ve své podstatě znehodnocují rodokmeny.Představí si snad někdo z vás pod kódem 5JY takovou fenu jako je ta nahoře? Pokud jste soudný a víte,jak má vypadat pes s kódem 5JY tak těžko.Pánové Všolek,nebo Martínek by si nikdy nedovolili dát takovým fenám takovéto kódy.Od nich vždy seděly.

        Když už jsem narazil na problém postoje psa při focení,tak vám předkládám 2 fotky jednoho a téhož psa.Ten vpravo stojí normálně a má oboustranně velmi dobré úhlení s výhradou k jeho zádi.Ten vlevo stojí předkem na mírně vyvýšeném terénu a má „uměle“ snížený sklon hřbetu a tím je strmý vpředu.“Zmizelo“ mu pěkné předhrudí,ale má spáditý hřbet a „schovanou“ záď.Tak co se na něm „vylepšilo“?Ten hřbet? Ale za jakou cenu.Standart říká,že hřbet je od kohoutku směrem k zádi mírně spáditý.Názor na mírně spáditý je jak vidno různý a různý je také názor posuzovatelů na správný typ NO oboustranně velmi dobře zaúhlený.

 

  postoj-3.jpgpostoj-1.jpg                                                                                                             

 

         Vážení kynologičtí přátelé.

Dlouho jsem rozvažoval,zda mám napsat tento článek jako odezvu na rozhodnutí nového vedení ČKNO.Nakonec jsem si řekl,že vzhledem ke svému věku napíšu svůj a nejen svůj názor.

 Dovolte mi pár řádků na úvod.Po čtyři roky jsem byl členem středočeského krajského výboru ČKNO.Otevřeli jsme krajské internetové stránky,kde jsme prezentovali část chovných psů a fen z našeho kraje,ale především jsme jako první v republice začali dělat fotodokumentaci z bonitací pořádaných v našem kraji.Všechny pořádající organizace mimo ZO NO Zdice a ZKO Příbram pochopily význam této dokumentace pro širokou členskou základnu.Otevřeli jsme tam i Síň slávy,kde jsme představovali současné i bohužel již nežijící významné a obětavé kynology a funkcionáře.V té době měla naše pobočka hlavní podíl na zavedení českého DNA.

A jaká je situace dnes? Začnu českým DNA,protože v době kdy je v databázi již více než tisíc psů a fen a kdy by začala významně plnit svou funkci,tak naši zástupci zruší jeho platnost bez toho,že by se tato velmi důležitá věc předem projednala v krajských organizacích.To není demokracie,ale prachsprostý diktát lobistů ve službách  německého WUSV - navíc německé DNA je podle mých informací asi 4x dražší a nemá žádnou vypovídatelnou hodnotu,protože majitel psa,jako zadavatel nedostane do ruky žádný protokol s DNA profilem svého psa.Jak jistě všichni víte,tak doposud pro nás české DNA zpracovávala laboratoř Genservice s.r.o. v Brně.Vedoucí její laboratoře paní MVDr A.Hovorková bere svou práci velmi zodpovědně a proto po vyšetření většího počtu jedinců písemně kontaktovala předsednictvo klubu.Ve svém dopise podrobně rozebírala vyšetřované lokusy a jejich vypovídatelnou hodnotu.Zjednodušeně řečeno,navrhovala vyřadit ze základního panelu testování lokusy u kterých byla velmi nízká,nebo téměř žádná vypovídatelná hodnota a do základního panelu mikrosatelitních lokusů vřadit ty,které má laboratoř dále k dispozici.Takovéto informace dostávalo předsednictvo každý rok.A pokud nepočítám zrušení českého DNA,tak reakce našeho předsednictva klubu nebyla žádná !!! Slušností by bylo alespoň odpovědět,byť záporně.Vzal jsem si časopisy NO za posledních 8 let a marně jsem tam hledal nějaký odborný příspěvek p.ing Strouhala o stavu německého ovčáka u nás.Žádné vyhodnocení,žádné nasměrování,nebo doporučení.Nic,vůbec nic !! Rok co rok jezdí na Světovou výstavu do SRN, rok co rok posuzuje psy na naší KVV,ale ani jednou nenapsal žádný odborný článek,ve kterém by vyhodnotil současný stav a navrhl své doporučení po získaných zkušenostech.Proč?Je to v „odbornosti“,nebo v neochotě podělit se o zkušenosti.

    Časopis NO – ten je ve své kvalitě stále horší a horší.Je to snad záměr? Už tak nám vedení klubu poskytuje nedostatečné množství informací o odchovech a stavu NO u nás.Zpočátku vycházel 12x ročně.Později jen 9x a nyní bude vycházet jen 6x ročně.A to se ozývaly na konferenci hlasy,aby byl zrušený úplně. Když jsem si ty časopisy zpětně prohlížel,tak jsem zjistil,že jediní,kdo do NO odborně a zajímavě přispívali,byli MVDr O.Meloun a Luboš Jánský.Jinak nikdo!!! Zajímavé je,že do časopisu Pes přítel člověka posílali někteří funkcionáři pěkné příspěvky dost pravidelně.Mne osobně velice mrzí,že ani ÚPCH ing Jiří Novotný nenapsal z titulu své funkce ani jeden článek – a to je jediný vrcholný funkcionář ČKNO (za posledních 15let),který se se svými psy pravidelně zúčastňuje vrcholových jak chovatelských,

 tak výcvikových akcí.A nikdy neskončil „na ocase“!To mu bezesporu slouží ke cti.Pamatuji se na jeho hodnotící články z doby,kdy byl šéfem kynologie Pohraniční stráže.Věřím,že i dnes by měl - vzhledem ke svým zkušenostem - co napsat.V cizině se o své znalosti a zkušenosti rád podělí.

A aby toho nebylo dost,tak každý nový zájemce o členství v našem klubu je za svůj nápad potrestán 300 korunovou vstupní pokutou + 600.-Kč jako členský příspěvek.Co za své peníze od vedení klubu dostáváme? NIC!!! Pokud nepočítám stále se zvyšující poplatky a zhoršující kvalitu časopisu.

S nadějí jsem očekával,že se po konferenci otevře na našich internetových stránkách Síň slávy,abychom tak vzdali hold vynikajícím kynologům a funkcionářům a to jak žijícím,tak také těm,kteří již bohužel mezi námi nejsou. Že by to byla závist,co jim brání v otevření „Síně slávy“? Doufám,že ne.

Tento můj příspěvek je pravděpodobně poslední,protože pokud někdo na mé články reaguje,tak jedině v soukromí a s potěšením mi říkají:“Pane jo to jsi jim to zase dal“. Ale já nechci nikomu „nic dávat“ já to vše píšu v dobré víře,že se něco zlepší.Pokud na mé články nikdo veřejně nereaguje,tak je to tak,jak se říká:“šakali vyjí,ale karavana jde dál“.Lidé se zlobí a nadávají,ale nesemknou se k odporu proti špatnému a protispolečenskému rozhodnutí.Pokusil jsem se rozjet podpisovou akci za zachování našeho českého DNA.Výzvu podepsalo dost významných chovatelů i výcvikářů,ale je to stále málo.

Vyzývám všechny členy ČKNO,kterým záleží na zachování našeho českého DNA,obraťte se na své OPCH a přidejte se k naší výzvě,aby bylo naše české DNA zachováno.Kdo chce,ať si dělá německé DNA a jiní to naše české.Vždyť se přece jedná o potvrzení pravosti původu.Rodokmeny,RTG a i Plemennou knihu psů máme česku,tak proč ne i DNA ?!!

                                                                                    Jaroslav  Jelínek

 

                            Dopis prezidentovi ČKNO ing.Strouhalovi

Vážený pane.

   Velmi dlouho jsem se rozmýšlel mám-li ještě něco napsat do časopisu NO,nebo se nato již vykašlat,protože ti,kterým je to především adresováno,tak ti se tím vůbec nezabývají a já nechci psát články jen proto,abych dělal někomu škodolibou radost ( nesnáším,když mi říkají: „ Panečku to jsi jim to zase dal.“) Nakonec jsem se rozhodl,že ještě jednou napíšu Vám. I když se mi vůbec nelíbí jakým způsobem vedete ČKNO,tak v jedné věci mám jasno.Vážím si Vás,protože jsem přesvědčený,že jste hodný a slušný člověk a to byl – podle mého názoru – důvod,proč si Vás určité kruhy vybrali za prezidenta klubu.Nemáte rád konflikty a jste tak snadno manipulovatelný.Ve vedení klubu jsou lidé kterým to maximálně vyhovuje a proto proti Vám nikdy nikdo nekandidoval ( to není jen má domněnka).

    Každá prezidentská éra je hodnocena podle toho,co se za dobu vedení daného člověka vykonalo ve prospěch NO.Podívejte se zpátky.Za pana Kaštovského to bylo období zmatků a bojů o vedení a funkce,aby to nakonec běželo tak,jak to bylo za pana Martínka.Pan Kaštovský sice jezdil do Německa a tzv.udržoval naše styky s SV,ale nikdy nic o tom nenapsal.To dělal pan Ungermann!Díky němu jsme věděli o odchovech jednotlivých plemeníků o kterých se v SV hovořilo a jakým směrem se bude dál ubírat SV.Potom jste přišel Vy a co se stalo? Skončily svody mladých NO. Podle J.Šišky proto,že je nikdo nevyhodnocoval.Přitom vyhodnocovat je měl právě on jako ÚPCH. ( dříve to dělal pan Ungermann pro p.Martínka).Přestaly se vyhodnocovat a zveřejňovat odchovy na RTG.Než-li přišel J.Šiška na Plem.knihu,tak to dělala p.Šindelářová s p.Martínkem.Psali to na stroji na blány a ručně točili ( mám to doma).Po příchodu J.Šišky na Pl.knihu to okamžitě skončilo s odůvodněním,že to stejně nikdo nechce.Nemusí se to vydávat tiskem,ale stačilo by,aby to bylo na internetových stránkách ČKNO a v časopise NO.Když tam můžou být pěkné přehledy krytí,tak proč ne přehledy RTG ?Zrušilo se české DNA a to v době,kdy už to začínalo nést své ovoce – tj.začali jsme mít druhou až čtvrtou generaci odchovů.Toto obzvláště nemohu pochopit jak jste mohl toto nechat zrušit,když to bylo do značné míry Vaše dítě a navíc proti vůli velké většiny členské základny – jak jste sám řekl.Není mi trošku jasná formulace o českém DNA na klubových stránkách.Tam se na jedné straně píše,že do chovu platí jen DNA z Německa,ale kousek dál,že se předsednictvo ČKNO rozhodlo připravit dostupnější a ekonomičtější variantu zřízením českého DNA.Vždyť ta databáze běžela již asi 5 let!!!Můžete mi to prosím vysvětlit? Další nepochopitelná věc,která mne přímo šokovala - je vstupní poplatek do klubu.Místo abychom byli rádi,že se naše řady rozšiřují,tak je tímto za ten dobrý nápad trestáme 300-korunovou pokutou.Nic jiného to není,protože za své peníze toho od klubu moc nedostávají.Troufám si říci,že vlastně nic.

Nechci se vyjadřovat k osobě J.Novotného jako ÚPCH. Spolupracoval jsem s ním 4 roky na krajské úrovni a bylo to pro mne tak veliké zklamání,že jsem odmítl s nimi dál účinkovat.Říkám účinkovat,protože to nebyla spolupráce,ale jen využívání funkcí k osobní prezentaci.Kdysi jsem psal o tom,že by se v 21století měla dělat fotodokumentace z bonitací.To jste tehdy odmítl,že to není potřeba.Abych jen nekecal,tak jsem to začal realizovat v ZO Sadská.Po dvou letech jsem začal pracovat v krajském výboru NO a kromě ZO Příbram a Zdice ( kde je ve vedení R.Machová) pochopily prospěšnost této dokumentace všechny pořádající organizace.Dělali jsme to 4 roky a dávali jsme to na naše krajské stránky (ty jsem také zakládal a dělal jejich náplň).Podívejte se na klubové stránky do archivu bonitací na r.2009 v Sadské.Takto jsme to dělali v celém kraji – krom již zmíněných dvou ZO.Po mém odchodu z výboru se vše zrušilo ! Také jsem nabízel jak J.Šiškovi,tak J.Novotnému,že pro ně budu zpracovávat odchovy.Dal jsem jim ukázky,jak bych si to představoval a jak by se to dalo prezentovat i na klubových stránkách.Oběma se to líbilo,ale to bylo vše!Každý z nich měl jiné důvody nevyužít mé nabídky.Jako přílohu přikládám odchovy Castora z Dubnova dvora,Quera Hartis a Frenkieho Anrebri.Osobně si myslím,že jste znechutili i Luboše Jánského,protože i on pravděpodobně rezignoval a již nijak nepřispívá do NO.Psal moc pěkně. Prezident klubu má být manažer a vyžadovat od svých spolupracovníků bezpodmínečné plnění jejich povinností.Kdyby si své povinnosti – tak jako ÚPCH – plnil pokladník,tak to byl pěkný bordel.

Tímto dopisem se Vás nechci nijak dotknout,protože jak jsem již řekl – vážím si Vás jako člověka – ale chtěl jsem si jen ulevit (jako u zpovědi).Moc mne mrzí,že na éru prezidenta Strouhala se zatím pohlíží jako na devastaci ČKNO!To prosím nemám ze své hlavy,ale jsem asi jediný,kdo Vám to říká přímo a ne po straně.

                                Zdraví  Vás   Jaroslav  Jelínek

Dobřichov 4.10.2014

 Kdybych měl před psaním tohoto dopisu ty informace,které mám nyní,tak bych tento dopis nikdy nenapsal.Co mne ale mrzí daleko víc je fakt,že pan Strouhal na můj dopis vůbec nereagoval.Asi je mu jedno co si lidé o něm myslí.